0 Sản phẩm
Menu

0908 403 704

Tìm hiểu về mã vạch

MÃ VẠCH LÀ GÌ? Mã vạch là sự thể hiện thông tin trong các dạng nhìn thấy trên các bề mặt của sản phẩm, hàng hóa mà máy móc có thể đọc được. Nguyên thủy thì mã vạch lưu trữ dữ liệu theo bề rộng của các vạch được in...
0908 403 704