• 0908.403.704
  • info@kynguyenbarcode.com
  • Số 23 Đường 26 Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức

Cải tiến kỹ thuật, hiện đại hóa máy móc, trang thiết bị sản xuất

Với yêu cầu ngày càng cao của Quý Khách hàng chính là động lực để Kỷ Nguyên ngày càng phấn đấu đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Và để thực hiện được điều đó, đổi mới máy móc, trang thiết bị hiện đại là điều kiện tiên quyết mà Kỷ Nguyên hướng tới .

Một số hình ảnh máy móc cải tiến kỹ thuật tại Kỷ Nguyên

Bài viết khác

0908.403.704 0908403704 @barcode.century