• 0908.403.704
  • info@kynguyenbarcode.com
  • Số 23 Đường 26 Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức

Mô tả sản phẩm

Hãy tải phần mềm hàng đầu thế giới về thiết kế, in ấn và tự động hoá sản xuất mã vạch, nhãn, thẻ, thẻ RFID và nhiều hơn nữa.

Có bốn phiên bản của bartender hỗ trợ một loạt các giải pháp in ấn,môi trường độc lập từ nhỏ đến lớn, cơ sở hạ tầng tự động được tích hợp với các ứng dụng lớn từ hệ thống ERP Oracle, SAP, IBM và những hệ thống khác.

– Thiết kế dễ dàng và in mã vạch, nhãn, thẻ, và thẻ RFID
– Dữ liệu in ấn từ các bảng tính, cơ sở dữ liệu, và hệ thống ERP
– Tự động và có điều kiện in ấn
– In ấn tập trung và quản lý

0908.403.704 0908403704 @barcode.century