• 0908.403.704
  • info@kynguyenbarcode.com
  • Số 23 Đường 26 Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức

Mô tả sản phẩm

Trên thế giới, mỗi quốc gia,dân tộc đều có nét đặc trưng văn hóa riêng. Trong kinh doanh cũng vậy, các công ty hay doanh nghiệp cũng hình thành nên nền văn hóa riêng cho mình, nền văn hóa Việt Nam. Văn hoá doanh nghiệp bao gồm các giá trị tinh thần, vật chất và tri thức, là toàn bộ các quy tắc ứng xử phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là ý chí tinh thần của tập thể có tác động tới hành vi, thái độ, quan niệm, niềm tin và quan hệ của các thành viên trong đơn vị.

Các nhân viên, cán bộ…ai cũng muốn khẳng định vị trí của mình trong công ty thông qua trang phục công sở, đồng phục… và một thứ không kém phần quan trọng đó là chiếc thẻ trên ngực áo thể hiện đầy đủ logo, tên nhân viên, chức vụ. Vì thế, vấn đề đeo thẻ, bảng tên cũng rất quan trọng trong việc thể hiện bản thân mình trong mọi quan hệ giao tiếp.

Đối với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ công chức, viên chức cần xác định rõ việc đeo thẻ công chức, viên chức trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ hiện nay không chỉ là việc chấp hành quy định pháp luật của nhà nước, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính mà còn là một cách thể hiện tác phong làm việc của người cán bộ, công chức, viên chức nhà nước chuyên nghiệp, thể hiện nếp sống văn hoá – văn minh nơi công sở. Trong điều kiện hiện nay, việc đeo thẻ tên đã trở nên phổ biến từ học sinh đến nhân viên nhà hàng, cửa hiệu, viên chức doanh nghiệp tư nhân, mỗi người đều cảm thấy tự hào khi mang thẻ tên mình và tên cơ quan, đơn vị mình. Đeo thẻ theo quy định cũng là nhằm để tôn vinh nghề nghiệp, thường xuyên tự chỉnh đốn bản thân mình, nâng cao ý thức trách nhiệm để thực hiện đúng với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Mỗi khi đeo thẻ, bảng tên còn khẳng định được mình trong quan hệ giao tiếp, ý thức trách nhiệm được đề cao hơn khi tiếp xúc với tổ chức, nhân viên viên cấp dưới, công dân.. Đeo thẻ công chức, viên chức khi làm nhiệm vụ, công vụ là nhằm tạo sự thuận lợi hơn trong quan hệ giao tiếp, giải quyết công việc giữa cơ quan, đơn vị nhà nước với tổ chức, công dân; vừa là trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức trong việc thực hiện tác phong chuẩn mực theo đúng quy định. Đó không chỉ là việc chấp hành quy định pháp luật của nhà nước, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính mà còn là một cách thể hiện tác phong làm việc của người cán bộ, công chức, viên chức nhà nước chuyên nghiệp, thể hiện nếp sống văn hoá – văn minh nơi công sở.

Bên cạnh những điều này, thì có một số ít cán bộ, công viên chức thì chưa ý thức được điều này, chưa chấp hành đúng theo quy định, họ cho rằng đôi khi họ lại quên, người kia không đeo thì mình không đeo…vấn đề này cần được chỉnh sửa và có ý thức nhiều hơn cũng như tác phong trong trong công việc, cần chấp hành đúng theo quy định của pháp luật.
Nói chung, việc đeo thẻ, bảng tên là công việc rất đơn giản, một hành động nhẹ nhàng mà có thể khẳng định vai trò, vị trí của mình trong đơn vị, doanh nghiệp, góp phần nâng cao nền văn hóa, phong cách khi giao tiếp. Mọi người hãy cùng nhau chung tay xây dựng nền văn hóa ấy ngày một hoàn thiện và nâng cao hơn.

0908.403.704 0908403704 @barcode.century