• 0908.403.704
  • info@kynguyenbarcode.com
  • Số 23 Đường 26 Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức

Cải tiến kỹ thuật linh hoạt và trách nhiệm

Một trong những tiêu chí quan trọng mà Kỷ Nguyên tích cực hướng đến đó chính là Cải tiến kỹ thuật – Linh hoạt và trách nhiệm

Thị trường hiện nay luôn có những yêu cầu cao về chất lượng của những sản phẩm mà Kỷ Nguyên cung cấp , đó chính là tiền đề cũng như một lý do tất yếu để chúng tôi không ngừng cải tiến kỹ thuật, đầu tư hệ thống máy móc sản xuất hiện đại , đổi mới công nghệ , nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng những như cầu ngày càng đa dạng của quý khách hàng . Khi bắt đầu hoạt động, công ty Kỷ Nguyên chỉ có một vài máy bế tem và in ấn đơn giản , nhưng hiện nay đã được thay thế bởi những máy móc hiện đại, hiệu quả hơn và tương lai sẽ không ngừng cải tiến qua việc đào tạo nhân viên một cách chuyên nghiệp và không ngừng giao lưu tập huấn tại các nước có nền công nghiệp in ấn phát triển…

Một số hình ảnh máy móc cải tiến kỹ thuật tại Kỷ Nguyên và tập huấn đào tạo tại các nước như Trung Quốc, Malaysia…

 

 

 

Bài viết khác

0908.403.704 0908403704 @barcode.century