Công nghệ in letterpress

Nguyên lý in letterpress Quá trình in chủ yếu dạng trực tiếp, một số theo dạng  gián tiếp (letterset) Hình 19: Nguyên lý in của Letterpress – Mực được lô máng mực chuyền lên các quả lô trung gian, tại hệ thống lô này mực được dàn đều. Các lô chà mực sẽ chà mực

Công nghệ in flexo là gì?

Công nghệ in Flexo là công nghệ hiện đại bằng phương pháp in trực tiếp in trên bản in nổi, mực in flexo được cấp vào khuôn in flexo (là khuôn photopolymer nhựa)  thông qua trục anilox. Trục kim loại anilox có bề mặt khắc lõm và có nhiều ô nhỏ. Trong khi in trục anilox được

Iwasaki Fusion – Máy in nhãn cuộn letter press

Máy in Intermittent Letter press Iwasaki Fusion Chất lượng cao, chi phí thấp, thời gian giao hàng ngắn. Chúng tôi đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao. Bằng cách xây dựng lại chức năng cơ bản và khả năng hoạt động từ các máy trước của chúng tôi, Chủ đề là “Fusion” (Sự dung

Những điều nên biết về kỹ thuật in flexo

In flexo bắt nguồn từ chữ flexible, nghĩa là mềm dẻo với khuôn in được chế tạo bằng nhựa photopolymer với phương pháp quang hóa, CTP hoặc khắc laser Kỹ thuật in flexo là kỹ thuật in trực tiếp do có bản in nổi với mực in được cấp cho khuôn in nhờ trục kim loại, bề mặt

Tìm Hiểu Về Ngành In

In ấn (hay ấn loát) là quá trình tạo ra chữ và tranh ảnh trên các chất liệu nền như giấy, bìa các tông, ni lông, vải… bằng một chất liệu khác gọi là mực in. In ấn thường được thực hiện với số lượng lớn ở quy mô công nghiệp và là một phần quan trọng trong xuất bản. In ấn và lịch sử ngành in